Hotel Projects

Turkmenistan 350-Room Hotel | Çakır Construction
Planned Projects

Turkmenistan 350-Room Hotel

Turkmenistan 5-Star Hotel | Çakır Construction
Planned Projects

Turkmenistan 5-Star Hotel

Türkmenistan Avaza Milli Turistik Otel | Çakır Construction
Completed Projects

Türkmenistan Avaza Milli Turistik Otel

The Turkmenistan Balkanat 50-Bed Hotel | Çakır Construction
Completed Projects

The Turkmenistan Balkanat 50-Bed Hotel